Anna Orłowska | Futerał @ Miejsce przy Miejscu 14, Wrocław [od 31 stycznia do 22 marca]

Anna Orłowska | Futerał


329
31
sty.
 
- 22
mar.
19:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
Miejsce przy Miejscu 14
plac Strzelecki 14, 50-224 Wroclaw, Poland
Anna Orłowska | FUTERAŁ
wernisaż: 31.01.2019, godz. 19:00
czas trwania: 31.01–22.03.2019

// English version below //

galeria fotograficzna Miejsce przy Miejscu 14
pl. Strzelecki 14, Wrocław

Pierwsza, otwierająca, wystawa w roku 2019 to FUTERAŁ Anny Orłowskiej — ukazująca zawiłe historie wybranych polskich zamków i pałaców – ich minione funkcje, aktualne zastosowania i perwersyjne transformacje.

Trudno zdefiniować, czym jest nostalgia i przeniknąć jej dokładne źródła, jednak dobrze wyczuwamy, kiedy ukłuje swoim tępym ostrzem. Nierozerwalnie łączy się z tęsknotą za czymś innym — miejscem lub czasem. Przeszłość, zwłaszcza ta zapożyczona i nieprzeżyta dostarcza jej niekończącej się pożywki. Jednym z możliwych źródeł takiej tęsknoty jest fascynacja przedwojennym stylem życia arystokracji. Wraz z rozpędzającą się coraz bardziej rzeczywistością, kolejnymi rewolucjami i kryzysami, pojawia się potrzeba wejrzenia w tę niedaleką przeszłość, której obraz jest spełnieniem wyobrażeń o „starych, dobrych czasach”, gdy zasady były proste i przestrzegane, hierarchia władzy niezmienna, a otoczenie piękne i wyrafinowane.

Tu pojawia się Pałac — biografie tych w Polsce, są zawiłe. Przefiltrowany przez tragiczną polską historię sentyment nabiera nowego ciężaru. Wielowątkowe nawarstwienia wydarzeń, znaczeń i przemian uwidaczniają się w zderzeniach różnych form pałacowych egzystencji: od przestrzeni zamkowych muzeów z ich upudrowanym turystycznym obiegiem, poprzez szczelnie oddzielone od niego gęstwiny korytarzy i pomieszczeń administracyjnych, po te miejsca, których na szczęście czy nieszczęście nie przeniesiono w stan muzealnej hibernacji. Stały się one niejako polami eksperymentalnych działań z gatunku sztuki przetrwania: adaptacji, transformacji, przysposobienia, dopasowania, dzielenia.

Arystokracja dawno już straciła realny wpływ na świat, ale nie można powiedzieć, że się zdezaktualizowała. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że jest w modzie, tylko w postaci nieco przemieszczonej: jako model. Czymże są bowiem pałace najbogatszych ery zglobalizowanego kapitału, czym są rezydencje gwiazd kina i muzyki, prezentowane w programach telewizyjnych i kolorowej prasie? Angielska rodzina królewska, właściwie sprowadzona do gadżetu, zjawiska budującego markę państwa, jest jednocześnie podstawowym budulcem kultury popularnej Wysp Brytyjskich. To dziedzictwo tkwi w nas więc bardziej niż moglibyśmy się spodziewać. Dziś każdy może zamieszkać w pałacu (rewolucja komunistyczna pokazała to dosłownie), nie w tym jednak rzecz. Pałac otacza nas zewsząd, jest w naszych domach i mieszkaniach, w naszych szafach i w naszych telefonach. Pałac to nie budynek, pałac to gra pozorów, kreacja wizerunku, teatr, lecz także świat podziałów, zawłaszczeń, wyzysku. Pałac to OBRAZ, który tworzymy dla innych o nas, to nasze «otocze»*.
tekst: Anna Orłowska

*Osoba o odpowiedniej pozycji społecznej charakteryzuje to, co Galsworthy nazwał „otoczem”: „Forsyte’owie nie bywają nigdy widziani — a gdyby nawet byli widziani, nikt by ich nie poznał — inaczej aniżeli we właściwym im otoczu, na które składają się: warunki ich życia, majątki, znajomości i żony — stale towarzyszące im w wędrówce po świecie złożonym z tysięcy innych Forsyte’ów również żyjących we właściwym im otoczu. Niepodobna sobie wyobrazić Forsyte’a bez właściwego mu otocza — byłby jak powieść bez intrygi, co jak wiadomo, należy do anomalii”.

Wystawie towarzyszy publikacja.
Premierowa odsłona wystawy prezentowana była przez Galerię Wschód w ramach zeszłorocznego WGW.

Anna Orłowska
Ukończyła Fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2011) oraz w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (2013). Laureatka stypendium Photo Global w School of Visual Arts w Nowym Jorku (2013). Jej prace pokazywane były m.in. w: CSW U-jazdowski w Warszawie, Exile Gallery w Berlinie, galerii Panoptikon w Sztokholmie, na International Festival of Fashion and Photography w Hyeres (FR), w Musée de l’Elysée (CH), w Aperture Foundation (USA) czy w Fundació Joan Miró (E).
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010, 2013, 2017). Nominowana do nagrody Discovery na festiwalu Rencontres Arles 2015 (FR), w 2017 r. otrzymała Overseas Award na Higashikawa International Photography Festival (JP). Współpracuje z galerią Wschód.

OPT: https://opt-art.net/miejsce-przy-miejscu/obrazy/orlowska/

— // English version //
Anna Orłowska | FUTERAŁ
Opening day: 31 January 2019, 7pm
31.01–22.03.2019

Anna Orłowska | FUTERAŁ brings into focus the convoluted histories of several Polish castles and palaces: their transformations, architecture, intended purpose and actual uses.

It is difficult to define precisely what nostalgia is, and to isolate its true source. Nonetheless, we feel it strongly when it pierces us. It may touch entire communities; but most often it is personal, individualized. It is inseparably connected with a longing for something else—a different place and time. The past, especially one that is borrowed and only vicariously inhabited, provides nostalgia with the endless nutrients it needs to thrive. One of the possible sources of such longings is a fascination with the pre-war lifestyle of the aristocracy. Faced with the accelerations of our present reality, with its endless discordant crises, it can be tempting to peer into an imagined, unchanging diorama of the “good old times,” when the rules were simple and respected, the hierarchy of power unchanged and unchallenged, and the sculpted surroundings beautiful and sophisticated — the Palace.
The histories of Polish palaces are complicated. Here, the sentiment, which is filtered through the tragic history of Poland, takes on added weight, and the word PALACE will be understood in a completely different way. Interwoven threads of events and associations are reflected in the collisions of the various forms and phases of palace existence presented in this volume: from the curated, bell-jar period interiors of castle museums, with their spruced-up touristic paths, through the strictly separated thickets of utilitarian corridors and administrative rooms, to structures that, fortunately or unfortunately, were never preserved in a suspended state of museum hibernation. These sites have become, as it were, fields of experimental actions in the genre of the art of architectural adaptation, transformation, and, ultimately, survival.

Aristocracy has long since lost its actionable influence on world events, but it cannot be said to have become outdated. On the contrary, it would appear to be very much in fashion, only in a second-hand form: as a model. For what are the mansions of globalized capital’s billionaire titans; or those of the superstars of cinema, music, and sport; or those gaudily presented on reality television or splashed across glossy magazine spreads, but simulated palaces? The English royal family, which has been successfully truncated into the form of a collectible trinket, is both a phenomenon around which the state builds its brand as well as the basic building block of the popular culture of the British Isles. Their inheritance lies in us more than we would ever expect. Today, anyone can live in a palace (the communist revolution showed this,literally), but that is not the point. The palace surrounds us from all sides; it is in our houses and apartments, in our wardrobes as well as in our phones. A palace is not a building. A palace is a game of appearance, of image creation, of theater—but it is also a world of division, appropriation, and exploitation. The palace is a PICTURE that we create for others about us. It is our shell and habitat.

text: Anna Orłowska

The premiere edition of the exhibition was presented by the Wschód as part Warsaw Gallery Weekend 2018

Anna Orłowska received an MFA from the Photography Department at the National Film School in Łódz, Poland (2011) and an undergraduate degree from the Institute of Creative Photography in Opava,Czech Republic (2013). She has participated in numerous group shows including reGeneration2: Tomorrow’s Photographers Today presented at the Musée de l’Elysée in Lausanne and the Aperture Foundation in New York. She held several solo exhibi-
tions including Futerał at Wschód Gallery, Sunday Night Drama at Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, Leakage at the Panopticon in Stockholm and at the Discovery Award show at the Rencontres d’Arles 2015. In 2013 she was awarded a scholarship for the PhotoGlobal program at the School of Visual Arts in New York. In 2017 she received the Overseas Photographer Higashikawa Award.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
17
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/297540647775047/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wspólne Oglądanie Asterixa i Obelixa:Misja Kleopatra na Słodowej
Wspólne Oglądanie Asterixa i Obelixa:Misja Kleopatra na Słodowej
Wyspa Słodowa, 50-266 Wrocław, Polska
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
Noc Muzeów we Wrocławiu
Festiwal Roślin Owadożernych - "Atak Gigantów" - Wrocław
Festiwal Roślin Owadożernych - "Atak Gigantów" - Wrocław
Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Nick Vujicic we Wrocławiu | Odnowienie Festival
Nick Vujicic we Wrocławiu | Odnowienie Festival
Wroclaw, Poland
Jimek i jego muzyka
Jimek i jego muzyka
Narodowe Forum Muzyki
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Little Big / 10.05 / A2, Wrocław
Little Big / 10.05 / A2, Wrocław
A2 - Centrum Koncertowe
Międzynarodowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów - Wrocław
Międzynarodowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów - Wrocław
Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Wyspa Słodowa - Otwarcie sezonu!!
Wyspa Słodowa - Otwarcie sezonu!!
Wyspa Słodowa, 50-266 Wrocław, Polska
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!