Pedagogika Marii Montessori w edukacji dziecka młodszego @ Fundacja Promyk Słońca, Wrocław [od 23 do 24 marca]

Pedagogika Marii Montessori w edukacji dziecka młodszego


14
23 - 24
marca
09:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Fundacja Promyk Słońca
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wroclaw, Poland
Pedagogika Marii Montessori w edukacji dziecka młodszego sposobem na sukces edukacyjny.

Cel ogólny:
Zastosowanie poznanych treści w realizacji podstawy programowej na etapie kształcenia wczesnoszkolnego, przedszkolnego.

Cele szczegółowe:
Słuchacz nabędzie umiejętność pracy zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.
Słuchacz pozna podstawowe elementy pedagogiki Marii Montessori.
Słuchacz będzie umiał wykorzystać pomoce montessoriańskie w edukacji: językowej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej.
Słuchacz nabędzie praktycznych umiejętności pracy z uczniem poprzez obserwację zajęć prowadzonych zgodnie z koncepcją M.Montessori.

Treści kształcenia:
Spotkanie 1 ( czas trwania 3 h)
Maria Montessori jako lekarz i pedagog.
Ogólne założenia metody.
Metody, formy wychowania i kształcenia w systemie pedagogicznym Marii Montessori.
Prezentacja wybranych pomocy rozwojowych M.Montessori.

Spotkanie 2( czas trwania 4 h)
Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym w systemie M.Montessori.
Ćwiczenia praktyczne życia codziennego. Kształcenie zmysłów.
Lekcje ciszy oraz lekcje ruchowe na elipsie.
Prezentacja lekcji rozwojowej „Tajemnice kwiatów”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 3( czas trwania 4 h)
Podstawa programowa w zakresie edukacji matematycznej, a pedagogika Marii Montessori.
Lekcja podstawowa i lekcja trójstopniowa. Lekcja ciszy.
Prezentacja lekcji rozwojowej „ Matematyczna arena”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 4( czas trwania 4 h)
Podstawa programowa w zakresie edukacji społeczno-przyrodniczej,
a pedagogika Marii Montessori.
Edukacja kosmiczna. Wielka Lekcja- „Historia powstania świata”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 5( czas trwania 4 h)
Podstawa programowa w zakresie edukacji polonistycznej, a pedagogika Marii Montessori.
Lekcja trójstopniowa- wprowadzenie liter.
Wielka Lekcja-„ Historia pisma”.
Praca własna z pomocami rozwojowymi.

Spotkanie 6( czas trwania 3 h)
Praktyczne zastosowanie metody M.Montessori w tradycyjnej szkole.
Organizacja otoczenia wspierającego wszechstronny rozwój dziecka.
Lekcje rozwojowe.
Prezentacje własnych pomocy rozwojowy wykonanych przez słuchaczy.

Efekty kształcenia:

— w zakresie wiedzy:
Słuchacz dowie się kim była Maria Montessori, pozna zasady i metody pracy zgodnie z założeniami M. Montessori.
Dowie się jak metodę wykorzystać w tradycyjnym systemie edukacji.
Słuchacz dowie się jakie zmiany zachodzą w podstawie programowej od września 2017r.

— w zakresie umiejętności:
Słuchacz nabędzie umiejętność pracy z wybranymi pomocami rozwojowymi M.Montessori.
Będzie potrafił wykonać pomoc rozwojową według zasad M.Montessori.

-w zakresie kompetencji społecznych postaw:
Słuchacz rozwinie cechy pozwalające budować dookoła siebie atmosferę przyjazną dla osób kontaktujących się z nim, szczególnie potrzebne w kontekście kreowania odpowiednich związków nauczyciela z uczniami/dziećmi.
Takie cechy uczących, jak: życzliwość, uczciwość czy umiejętność nawiązywania kontaktów, mają zdecydowany wpływ na poczucie bezpieczeństwa uczniów/dzieci i stanowią podstawę budowania optymalnych kontaktów tak z nauczycielem, jak i z innymi członkami społeczności – klasowej/grupowej oraz szkolnej/ przedszkolnej.
Metody i formy zajęć:

-metody aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, drama, analiza tekstów
-formy: wykład, instruktaż, ćwiczenia, praca pod kierunkiem

Adresaci: Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, rodzice
Prowadzenie: mgr Bożena Strzelczyk-logopeda, nauczyciel montessoriański
Liczba godzin: 22
Cena: 390zł (100zł wpisowe + 290zł płatne do 4 tyg. przed kursem)
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
8
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/347986215929451/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Fundacja Promyk Słońca:

Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci
Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci
Fundacja Promyk Słońca
Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci
Trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci
Fundacja Promyk Słońca
Fizjoterapia pediatryczna, ocena, terapia efekt
Fizjoterapia pediatryczna, ocena, terapia efekt
Fundacja Promyk Słońca
EEG-Biofeedback (II stopień)
EEG-Biofeedback (II stopień)
Fundacja Promyk Słońca
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia
Zaburzenia zachowania - diagnoza i terapia
Fundacja Promyk Słońca
Zaburzenia czytania a problemy z widzeniem. Terapia.
Zaburzenia czytania a problemy z widzeniem. Terapia.
Fundacja Promyk Słońca
Integracja Funkcji Wykonawczych
Integracja Funkcji Wykonawczych
Fundacja Promyk Słońca
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka
Metody diagnozy i terapii dziecka z grupy ryzyka
Fundacja Promyk Słońca
Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu
Diagnoza i terapia wzroku we wczesnym wspomaganiu
Fundacja Promyk Słońca
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
Fundacja Promyk Słońca
Geronto-Psychomotoryka. Wspomaganie rozwoju w starszym wieku
Geronto-Psychomotoryka. Wspomaganie rozwoju w starszym wieku
Fundacja Promyk Słońca
Zaburzenia sensoryczno-motoryczne w pisaniu.
Zaburzenia sensoryczno-motoryczne w pisaniu.
Fundacja Promyk Słońca
Kinezjotaping w okresie ciąży, okołoporodowym oraz ginekologii
Kinezjotaping w okresie ciąży, okołoporodowym oraz ginekologii
Fundacja Promyk Słońca
Kinezjotaping w pediatrii
Kinezjotaping w pediatrii
Fundacja Promyk Słońca
Kinezjotaping w logopedii
Kinezjotaping w logopedii
Fundacja Promyk Słońca
Japońska terapia manualna - terapia miednicy
Japońska terapia manualna - terapia miednicy
Fundacja Promyk Słońca
Diagnostyka metodą Prechtla
Diagnostyka metodą Prechtla
Fundacja Promyk Słońca
Kurs Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
Kurs Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
Fundacja Promyk Słońca

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wspólne Oglądanie Asterixa i Obelixa:Misja Kleopatra na Słodowej
Wspólne Oglądanie Asterixa i Obelixa:Misja Kleopatra na Słodowej
Wyspa Słodowa, 50-266 Wrocław, Polska
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
Noc Muzeów we Wrocławiu
Festiwal Roślin Owadożernych - "Atak Gigantów" - Wrocław
Festiwal Roślin Owadożernych - "Atak Gigantów" - Wrocław
Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Nick Vujicic we Wrocławiu | Odnowienie Festival
Nick Vujicic we Wrocławiu | Odnowienie Festival
Wroclaw, Poland
Jimek i jego muzyka
Jimek i jego muzyka
Narodowe Forum Muzyki
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Little Big / 10.05 / A2, Wrocław
Little Big / 10.05 / A2, Wrocław
A2 - Centrum Koncertowe
Międzynarodowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów - Wrocław
Międzynarodowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów - Wrocław
Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Wyspa Słodowa - Otwarcie sezonu!!
Wyspa Słodowa - Otwarcie sezonu!!
Wyspa Słodowa, 50-266 Wrocław, Polska
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!