Studium Terapii Rodzin @ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław [od 6 października do 16 czerwca]

Studium Terapii Rodzin


87
6
paź.
 
- 16
cze.
09:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland
STUDIUM TERAPII RODZIN- edycja XXIII

Od 15 lat kształcimy specjalistów psychoterapii rodzin!
Nowa edycja studium od października 2018 r.!
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia rodzin. Absolwenci studium STR uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii rodzin.

🔴 Ilość godzin

Studium Terapii Rodzin obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 9 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.

🔴 MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium

📌 Uczestnicy Studium Terapii Rodzin po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują dokumenty: świadectwo ukończenia Studium Terapii Rodzin wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186), oraz certyfikat ukończenia Studium Terapii Rodzin Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii.
Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP, a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
📌 Absolwenci Studium Terapii Rodzin zdobędą kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy terapeutycznej z rodzinami.
📌 Adresatami Studium Terapii Rodzin są psycholodzy, pedagodzy, specjaliści pomocy psychologicznej i psychoterapeuci pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z rodzinami.

W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Terapii Rodzin, skrypty drukowane z IX zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków. W trakcie zajęć pracujemy głównie warsztatowo, ćwiczymy techniki terapeutyczne, praktykujemy fragmenty sesji terapeutycznych, oglądamy filmy z zapisem terapii rodzin.

Nasze zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia:)

☛Zapisz się na szkolenie:
http://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne

☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, [email protected]
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://facebook.com/StudiumTerapiiRodzin/?ref=bookmarks

✉︎
https://facebook.com/events/166545857348043/
🔴Program:

📌Zjazd I
Systemowa terapia rodzin — wprowadzenie do problematyki.
1. Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny.
2. Funkcje rodziny.
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
4. Cykl życia rodziny.
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe.
6. Wzorce relacji w rodzinie.
7. Rodzina i kryzys. Rodzaje kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w rodzinie.
8. Rozwój terapii rodzin. Strukturalna terapia rodzin (podejście Minuchina). Strategiczna terapia rodzin.
9. Zastosowanie terapii rodzin.

📌Zjazd II
Systemowa terapia rodzin — komunikacja w rodzinie.
1. Komunikacja w rodzinie.
2. Systemowa funkcja zachowań objawowych w kontekście faz cyklu życia rodziny.
3. Procesy emocjonalne w rodzinie (podejście Bowena).
4. Etos rodzinny, mity i rytuały rodzinne, pojęcie lojalności.
5. Przekazy międzypokoleniowe i proces delegowania.
6. Strategie rodzinne.

📌Zjazd III
Systemowa terapia rodzin — umiejętności psychoterapeutyczne.
1. Kontakt pacjent-terapeuta. Charakterystyka procesu terapeutycznego.
2. Zasady prowadzenia wywiadu z rodziną. Diagnoza rodziny.
3. Kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin. Formułowanie celu terapii.
4. Zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej.
5. Główne zasady pracy z rodziną. Charakterystyka procesu terapii rodzin.
6. Typy klientów w terapii.
7. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu).
8. Neutralność, cyrkularność.
9. Koterapia i zespół terapeutyczny.
10. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby,pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe).

📌Zjazd IV
Systemowa terapia rodzin — terapia dzieci i młodzieży.
1. Diagnoza funkcjonowania rodziny.
2. Praca z geneogramem rodziny.
3. Wzorce funkcjonowania w rodzinie.
4. Spojrzenie ekologiczne na dziecko i jego symptomy.
5. Poszukiwanie zasobów i rozwiązań.
6. Charakterystyka problemów dzieci i młodzieży: problemy wieku rozwojowego, zaburzenia zachowania CD/ADHD, zachowania agresywne i autoagresywne, zaburzenia nastroju i próby suicydalne, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne.
7. Kontrakt terapeutyczny z rodziną.
8. Formułowanie hipotez.
9. Techniki i metody pracy terapeutycznej z rodziną z dzieckiem (komunikacja, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii).
10. Praca superwizyjna.

📌Zjazd V
Systemowa terapia rodzin — terapia zaburzeń odżywiania.
1. Obraz kliniczny zaburzeń odżywiania — anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.
2. Diagnostyka zaburzeń odżywiania się.
3. Perspektywa rodzinna, a pojawienie się zaburzeń odżywiania się.
4. Rozumienie problemów w anoreksji i bulimii.
5. Diagnoza rodziny. Konstruowanie hipotez. Praca z genogramem. Komunikacja w rodzinie.
6. Charakterystyka funkcjonowania rodziny «anorektycznej».
7. Charakterystyka funkcjonowania rodziny «bulimicznej».
8. Zaburzenia odżywiania się w perspektywie kulturowej i społecznej.
9. Terapia rodzinna zaburzeń odżywiania się.
10. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się.
11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej zaburzeń odżywiania.
12. Case study — praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej pacjentów z bulimia i anoreksją.
13. Superwizja.

📌Zjazd VI
Systemowa terapia rodzin — przemoc i uzależnienia.
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami — przemoc i uzależnienia w rodzinie.
2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji uzależnienia.
3. Zjawisko przemocy w rodzinie — charakterystyka problemu.
4. Tworzenie map systemów rodzinnych — genogramy.
5. Wzorce rodziny.
6. Komunikacja w rodzinie.
7. Interpretacja struktury rodziny.
8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe.
9. Rola symptomów.
10. Rodzaje zleceń w terapii rodziny z problemem uzależnienia i przemocy.
11. Podstawowe zasady i założenia w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia.
12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem przemocy i uzależnienia.
13. Case study — praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
14. Superwizja.

📌Zjazd VII
Systemowa terapia rodzin — rozwód, adopcja, rodzina zrekonstruowana.
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami — konflikty małżeńskie, rozwód.
2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji rozwodu.
3. Fazy rozwodu. Konsekwencje rozwodu — dzieci i dorośli.
4. Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i rodzin zrekonstruowanych.
5. Zmiany w rodzinie.
6. Tworzenie map systemów rodzinnych — genogramy.
7. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny.
8. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe.
9. Konflikty.
10. Funkcja symptomów.
11. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe.
12. Cykl życia rodzinnego.
13. Podstawowe zasady i założenia w terapii par.
14. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
15. Rodzaje zleceń w terapii rodziny.
16. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
17. Case study — praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
18. Superwizja.

📌Zjazd VIII
Systemowa terapia rodzin — strata i żałoba w rodzinie.
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami — strata i żałoba w rodzinie.
2. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia.
3. Reakcje na stratę, mechanizmy obronne w procesie żałoby.
4. Funkcjonowanie rodziny w straty żałoby.
5. Nieprzeżyta żałoba i jej konsekwencje — dzieci i dorośli. Przerwana żałoba, zaprzeczenie straty.
6. Podejście transgeneracyjne: znaczenie rodziny pochodzenia, poprzednich pokoleń.
7. Mity rodzinne, przekazy trans generacyjne w rodzinie.
8. Rytuały i symbole.
9. Praca z genogramem.
10. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji straty i żałoby.
11. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w sytuacji żałoby.
12. Technika «zoperacjonalizowanej żałoby».
13. Case study — praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
14. Superwizja.

📌Zjazd IX
Systemowa terapia rodzin — zaburzenia psychiczne.
1. Praca z rodziną ze specyficznymi problemami — zaburzenia psychiczne.
2. Systemowe rozumienie zaburzeń lękowych.
3. Systemowe rozumienie zaburzeń depresyjnych.
4. Systemowe rozumienie zaburzeń psychotycznych.
5. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji zaburzeń psychicznych.
6. Społeczny konstrukcjonizm.
7. Tworzenie map systemów rodzinnych- genogramy. Triady i hierarchia w rodzinie, koalicje międzypokoleniowe. Cykl życia rodzinnego.
8. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny.
9. Zasoby rodziny, obszary pozaproblemowe.
10. Funkcja symptomów.
11. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w leczeniu zaburzeń psychicznych.
12. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej w leczeniu zaburzeń psychicznych.
13. Interwencja systemowa.
14. Podejście narracyjne — eksternalizacja problemu, skracanie czasu, pytania komplementarne, podważanie wyobrażeń społecznych, karykatura i seriale rodzinne.
15. Case study — praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
16. Superwizja.

🔴 Wykładowcy:

Zajęcia w Studium Terapii Rodzin prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dziesiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak również szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelni Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

📌 Agnieszka Juszczyk-Mirek — psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 112), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych — ofiar i sprawców gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych- związanych z metrykalną zmianą płci osób transseksualnych, o ubezwłasnowolnienie i w sprawach odszkodowawczych Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach, opolu, Łodzi, Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Terapia Rodzin — Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par — Polski Instytut Ericksonowski, Szkoła Psychoterapii CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami — Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego — Fundacja Dzieci Niczyje, Seksuologia Kliniczna i Seksuologia Sądowa Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od przeszło 15 lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów pomocy psychologicznej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii mi.n w ramach Studium Psychologii Sądowej, oraz szkolenia dla sędziów i prokuratorów, biegłych sądowych z Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów OZSS z ośrodków w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

📌Małgorzata Osipczuk — psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy ( certyfikat nr109, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin i par w ujęciu systemowym z problemem przemocy, uzależnień, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. W pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia — oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od narkotyków w Toruniu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Oławie, Stowarzyszeniem INTRO. Jest współtwórcą i redaktor naczelną Portalu Pomocy Psychologicznej psychotekst.pl, prezesem Zarządu Stowarzyszenia «Intro» i wiceprezesem Fundacji Ośrodek Psychoterapii Systemowej i Rozwoju, autorką artykułów i współautorką książek. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej — Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie — Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Od 15 lat kształci psychologów i psychoterapeutów w obszarze terapii systemowej uczestników Studium Terapii Rodzin, Studium Terapii Par prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

📌 Rafał Pietrzyk — psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Od kilkunastu lat specjalizuje się w terapii indywidualnej, par i rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna — Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, całościowe szkolenie w zakresie Terapii Par w ujęciu systemowym. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz własnym gabinecie. Od 7 lat kształci psychologów i psychoterapeutów w obszarze terapii systemowej uczestników Studium Terapii Rodzin, Studium Terapii Par, oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

📌 Marzena Szczygieł — psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.

📌 Joanna Piechowicz — psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym — czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

Zapraszamy!
dcp.wroclaw.pl
71/332 36 70
[email protected]
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
33
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/166545857348043/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ACT dla terapeutów CBT, czyli jak integrować interwencje.
ACT dla terapeutów CBT, czyli jak integrować interwencje.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego - diagnoza.
Fobia społeczna i zaburzenia lęku napadowego - diagnoza.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia schematu.
Terapia schematu.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i przesłuchanie małoletniej ofiary wykorzystania.
Diagnoza i przesłuchanie małoletniej ofiary wykorzystania.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zaburzenia osobowości - diagnoza i terapia.
Zaburzenia osobowości - diagnoza i terapia.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia systemowa rodzin - praca z rodziną dysfunkcyjną.
Terapia systemowa rodzin - praca z rodziną dysfunkcyjną.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne.
Zespół Aspergera, zespół Retta, zaburzenia hiperkinetyczne.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Praca terapeutyczna z osobą chorą na Alzheimera i jej rodziną.
Praca terapeutyczna z osobą chorą na Alzheimera i jej rodziną.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wzmocniona terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania .
Wzmocniona terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania .
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji.
Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i terapia CBT zaburzeń afektywnych- depresja , mania.
Diagnoza i terapia CBT zaburzeń afektywnych- depresja , mania.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. ASRS.
Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. ASRS.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia CBT zaburzeń depresyjno-lękowych.
Terapia CBT zaburzeń depresyjno-lękowych.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3.
Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Conners 3.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i Terapia Zaburzeń Lękowych u Dzieci i Młodzieży
Diagnoza i Terapia Zaburzeń Lękowych u Dzieci i Młodzieży
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Trening radzenia sobie z agresją i autoagresją u dzieci.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Wspólne Oglądanie Asterixa i Obelixa:Misja Kleopatra na Słodowej
Wspólne Oglądanie Asterixa i Obelixa:Misja Kleopatra na Słodowej
Wyspa Słodowa, 50-266 Wrocław, Polska
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
Noc Muzeów we Wrocławiu 2019
Noc Muzeów we Wrocławiu
Festiwal Roślin Owadożernych - "Atak Gigantów" - Wrocław
Festiwal Roślin Owadożernych - "Atak Gigantów" - Wrocław
Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Nick Vujicic we Wrocławiu | Odnowienie Festival
Nick Vujicic we Wrocławiu | Odnowienie Festival
Wroclaw, Poland
Jimek i jego muzyka
Jimek i jego muzyka
Narodowe Forum Muzyki
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu
Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Little Big / 10.05 / A2, Wrocław
Little Big / 10.05 / A2, Wrocław
A2 - Centrum Koncertowe
Międzynarodowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów - Wrocław
Międzynarodowa Wystawa Orchidei, Bonsai i Sukulentów - Wrocław
Stadion Wrocław, aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
Wyspa Słodowa - Otwarcie sezonu!!
Wyspa Słodowa - Otwarcie sezonu!!
Wyspa Słodowa, 50-266 Wrocław, Polska
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!