Co możemy dla siebie zrobić? / Що ми можемо зробити для себе? @ MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław [11 października]

Co możemy dla siebie zrobić? / Що ми можемо зробити для себе?


83
11
października
18:00 - 19:30

 Strona wydarzenia
MWW Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wroclaw, Poland
«CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?»
Podsumowanie projektu i inauguracja warsztatów z Gabriela Kowalska (gabukow)
11.10.18 (czwartek), godz.18.00

«ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?»
Підсумки проекту і відкриття майстер-класів з Ґабріелою Ковальською.
11.10.18 (четвер) о 18.00

▽▽▽ Прокрутити вниз для української версії ▽▽▽

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl warsztatów «CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?» z Gabrielą Kowalską, połączone z prezentacją dotychczasowych działań artystki.

«CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?» jest częścią programu Polska–Ukraina (http://bit.ly/2x4ByF5), który przygotowaliśmy z myślą o społeczności ukraińskiej coraz częściej wybierającej Wrocław jako miejsce zamieszkania. Program składa się z oprowadzań w języku ukraińskim, wykładów oraz warsztatów twórczych.

Cykl warsztatów «CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?» to kolejna odsłona projektu zaproponowanego przez Gabrielę Kowalską (Gabukow). Eksperyment ma na celu zbadanie, analizę i kreatywną odpowiedź na głębokie potrzeby przedstawicieli danej społeczności.

Dwie poprzednie edycje projektu zostały zrealizowane w ramach prowadzonego przez Strefa Kultury Wrocław programu AIR Wro: podczas rezydencji w San Sebastian w trakcie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 oraz rok później, gdy artystka zdecydowała przeprowadzić swoje badania we Wrocławiu, zawężając obszar swoich działań do jednego tylko osiedla – Szczepina. W efekcie można było przekonać się nie tylko, jakie potrzeby mają jego mieszkańcy (a więc przyjrzeć się Wrocławiowi w skali mikro), ale też spróbować dowiedzieć się i porównać, jakie potrzeby mamy wspólne.

Obecnie, we współpracy z Muzeum Współczesnym Wrocław, gabukow poszerzyła sprawdzoną formułę o warsztaty, a do współtworzenia projektu zaprosiła członków mniejszości ukraińskiej mieszkającej we Wrocławiu.

Podczas warsztatów grupa będzie zdobywać wiedzę i doświadczać: uważnej obserwacji, głębokiego słuchania, otwartej rozmowy i innych umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia i analizy wywiadów. Następnie każdy z uczestników zaproszony zostanie do przeprowadzenia trzech rozmów z Ukraińcami mieszkającymi we Wrocławiu. Kolejnym krokiem będzie wspólne analizowanie potrzeb i próba kreatywnego i inkluzywnego odpowiedzenia na nie.

Do udziału w spotkaniu inaugurującym zapraszamy wszystkich którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach Gabrielą Kowalską — osoby, które przybyły do Wrocławia z Ukrainy lub ich własna historia w jakimś stopniu wiąże się z tym krajem – pracowników, uczniów, studentów wrocławskich uczelni, seniorów, młode mamy z dziećmi. Wydarzenie będzie także okazją do podsumowania rezultatów dotychczasowych działań artystki, zwłaszcza projektu realizowanego na sąsiadującym z Muzeum Szczepinie.

Gabriela Kowalska / gabukow
artystka interdyscyplinarna, projektantka, działaczka, animatorka i kuratorka. Wnikliwa obserwatorka przestrzeni miejskiej i natury, a także relacji i interakcji międzyludzkich. Projekt «Co mogę dla Ciebie zrobić?» w San Sebastian (2016) i Wrocławiu (2017) realizowała w ramach prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław programu AIR Wro. Organizatorem jego tegorocznej edycji jest Muzeum Współczesne Wrocław.

Partnerem wydarzenia jest AIR Wro / Strefa Kultury Wrocław

________________________________

Muzeum Współczesne у м. Вроцлав запрошує на зустріч-відкриття циклу майстер-класів «ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?» з Ґабріелою Ковальською, поєднану з презентацією попередніх праць артистки.

«ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?» є частиною програми Польща-Україна (http://bit.ly/2x4ByF5), який ми приготували з думкою про українську спільноту, яка все частіше обирає Вроцлав місцем проживання. Програма складається з екскурсій українською мовою, лекцій та творчих майстер-класів.

Цикл майстер-класів «ЩО МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ?» це чергова частина проекту, запропонованого Ґабріелою Ковальською (Ґабуков). Метою якого є дослідження, аналіз та пошук креативної відповіді на важливі потреби представників даної спільноти.

Два попередні цикли проекту були реалізовані Зоною Культури Вроцлав в рамках програми AIR Wro: на резиденції в Сан Себастіані під час святкування Європейської столиці культури в 2016 році, а також на рік пізніше, коли артистка вирішила провести свої дослідження у Вроцлаві, а саме у житловому масиві Щепін. У підсумку можна було дізнатись не лише про проблеми з якими стикаються жителі (придивитися до Вроцлава у мікро масштабі), але й спробувати довідатись та порівняти які проблеми для нас є спільними.

Тепер, спільно з Muzeum Współczesnym у Вроцлаві, Ґабуков підготувала майстер-класи, а до спільного творення проекту запросила членів української спільноти Вроцлава.

Під час майстер-класів група отримає буде вчитися уважно спостерігати, глибоко слухати, розмовляти відкрито, а також здобуде інші вміння, необхідні для проведення і аналізу досліджень. Після цього, кожен з учасників буде запрошений провести три розмови з українцями, що проживають у Вроцлаві. Наступним кроком буде спільний аналіз потреб і спроба знайти креативну та інклюзивну відповідь на них.

На зустріч-відкриття запрошуємо всіх, хто хотів би взяти участь у майстер-класах з Ґабріелою Ковальською – осіб, які приїхали до Вроцлава з України або їхня власна історія якимось чином пов’язана з цією країною – працівників, учнів, студентів вроцлавських вищих навчальних закладів, старших людей, молодих мам з дітьми. Впродовж зустрічі-відкриття буде також нагода підсумувати попередні праці артистки, в тому числі проект реалізований на Щепіні.

Ґабріела Ковальська / Ґабуков: міждисциплінарна артистка, проектантка, діячка, аніматор і куратор. Уважний спостерігач міського простору і природи, а також міжлюдських стосунків та взаємин. Проект «Що я можу для тебе зробити?» в Сан Себастіані (2016) і Вроцлаві (2017) артистка реалізувала в рамках AIR Wro організованого Зоною культури Вроцлав. Організатором цьогорічного проекту є Muzeum Współczesne у місті Вроцлав.

Партнером заходу є AIR Wro Зона культури Вроцлав
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ MWW Muzeum Współczesne Wrocław:

Jak to jest być artystą? Wycieczka do Muzeum Współczesnego.
Jak to jest być artystą? Wycieczka do Muzeum Współczesnego.
MWW Muzeum Współczesne Wrocław

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
Survival Race
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
Hala Stulecia we Wrocławiu
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Aleksandra Mroczko. Psycholog, trener, coach
Tribute to / Wrocław
Tribute to / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
A2 - Centrum Koncertowe