Akademia Choreoterapii I Arteterapii - Wrocław i Gdańsk @ Wroclaw, Poland, Wrocław [od 6 do 7 października]

Akademia Choreoterapii I Arteterapii - Wrocław i Gdańsk


201
6 - 7
października
10:00 - 17:00

 Strona wydarzenia
Wroclaw, Poland
Wrocław
Taniec to najpiękniejsze zjawisko jakie znam, może pomagać, wyzwalać, leczyć, uspokajać i pobudzać. W tańcu możesz spotkać innych, możesz spotkać samego siebie, odkryć to, co nieświadome, usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania i odnaleźć sens życia. Ani jedna przetańczona chwila nie jest chwilą straconą. Dlatego zaproszę ciebie do tańca i opowiem o tym, czym dla mnie jest taniec i dlaczego warto tańczyć. Mam szczęście, ponieważ taniec towarzyszył mi od zawsze, odkrywałam jego piękno i to, że jest też potężnym narzędziem w terapii, a do tego teraz mogę pracować tańcząc — prowadząc zajęcia o charakterze choreoterapeutycznym z elementami arteterapii ze studentami i osobami skazanymi. O tańcu i jego walorach można czytać, dyskutować, rozmyślać — ale najlepiej po prostu zatańczyć! Przekonaj się sam! Zapraszam właśnie ciebie!

ZAPRASZAMY NA CYKL SZKOLENIOWY składający się z 9 warsztatów autorskich. Program został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie zawodowe na gruncie naukowym i dydaktycznym, prezentującym ujęcie holistycznie. Człowiek traktowany jest całościowo, a techniki i metody, które oferujemy w ramach szkolenia mają na celu wzajemne wspieranie się w procesie odzyskiwania wewnętrznej równowagi ciała, umysłu i ducha. Warsztaty bazują na teoretycznych i praktycznych podstawach terapii tańcem oraz arteterapii w szerokim rozumieniu (jako terapia przez sztuki piękne). Będziemy odwoływać się do metod pracy z grupą, bazujących na szeroko rozumianej sztuce i tańcu, w kontekście psychologii i pedagogiki.
CELEM CYKLU SZKOLENIOWEGO jest prezentacja możliwości zastosowania sztuki, w szczególności tańca (choreoterapii), a także walorów wynikających z łączenia poszczególnych dziedzin sztuki z działaniami choreoterapeutycznymi w pracy z grupą oraz w realizacji własnej drogi samorozwoju w szerokim tego słowa ujęciu. Dla uczestników tego typu działań jest to niepowtarzalna możliwość wielozmysłowego doświadczania sztuki, co w efekcie skutkuje wzmocnioną stymulacją bodźcami o zróżnicowanym charakterze. Każdy uczestnik może dzięki temu odkryć swoją pasję, uaktywnić procesy twórcze i kreatywne, przyspieszyć i pogłębić indywidualny proces zmiany.
Podczas poszczególnych szkoleń będziemy odwoływać się do metod pracy z grupą, bazujących na szeroko rozumianej sztuce i tańcu przede wszystkim, takich jak: Improwizacja i Symbolika Ciała (Detlef Kappert), Life Art Process (Anna Halprin), Medicine Movement, ¾ Dance (Lucie Schmidt), Ruch Autentyczny, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, Tańce w kręgu, Dance Movement Therapy, Danza Contemplativa, analiza ruchu wg Labana, a także Metoda Pilatesa czy Joga oraz wiele innych.

DLA KOGO:
Szkolenia adresowane są przede wszystkim do osób, które chcą zapoznać się z choreoterapią i arteterapią oraz chcą nauczyć się podstawowych zasad i technik pracy arteterapeutycznej, z których mogliby korzystać w swojej pracy zawodowej. W szczególności do: terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, trenerów, coachów, instruktorów, animatorów, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników służby więziennej, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów, studentów, a także osób pracujących z grupami i chcących wzbogacić swój warsztat pracy oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem.
Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i poszerzaniem własnych kompetencji z zakresu choreoterapii i arteterapii, wymagane wykształcenie na poziomie minimum – licencjat.
Od uczestników warsztatów nie są wymagane tzw. umiejętności taneczne, uzdolnienia plastyczne czy inne predyspozycje artystyczne.

CYKL SZKOLENIOWY, TEMATYKA ZJAZDÓW, TERMINY, MIEJSCE:
Cykl szkoleniowo — rozwojowy z zakresu choreoterapii i arteterapii obejmuje 9 spotkań, każde z nich przemyślane jest jako niezależne szkolenie i można dzięki temu uczestniczyć w wybranych przez siebie, pojedynczych szkoleniach. Zachęcam jednak do uczestnictwa w całości, ponieważ jest to jedyna na rynku edukacyjnym propozycja kompleksowego szkolenia, dająca pełne spektrum doświadczenia w zakresie wszystkich technik arteterapeutycznych, uzupełnionych o techniki skoncentrowane wokół zagadnienia estetoterapii i terapeutycznych walorów natury. Punktem wyjścia jest choreoterapia, rozbudowana o pozostałe techniki, co zapewnia unikalny charakter tego cyklu szkoleniowego.
Możliwości uczestnictwa:
CAŁOŚĆ — pełny cykl szkoleniowy obejmuje 9 zjazdów – absolwenci otrzymują dokument potwierdzający ukończenie cyklu szkoleniowego — Certyfikat Instruktora choreoterapii z elementami arteterapii oraz estetoterapii i terapii poprzez kontakt z naturą.
MODUŁ – uczestnictwo w module czyli w 3 szkoleniach tworzących moduł.
POJEDYNCZE SZKOLENIE — istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych, wybranych warsztatach – uczestnicy otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
MODUŁ I
10.2018 Wprowadzenie do choreoterapii i arteterapii — zastosowanie terapii tańcem i terapii przez sztukę w pracy z grupą i rozwoju własnym Warsztat wprowadzający.
11.2018 Moc ruchu. Warsztat ugruntowujący.
12.2018 Od bezruchu do ruchu. Warsztat zaawansowany.
MODUŁ II
01.2019 Mandala życia, mandala w ruchu, mandala w ciele i poza nim.
02.2019 Obraz i ruch. Zatańczyć obraz i namalować ruch.
03.2019 Świadomość ciała. Jak pracować świadomie z ciałem i jak dobierać rodzaj ruchu i metodę pracy z ciałem dla uzyskania optymalnych efektów w kontekście problemu i pracy terapeutycznej.
MODUŁ III
04.2019 Filmy z tańcem w tle. Połączenie filmoterapii i choreoterapii z arteterapią.
05.2019 Terapeutyczna moc natury. Talasoterapia, silvoterapia, hortikuloterapia, pejzażoterapia – landscape therapy, grounding – earthing.
06.2019 Terapeutyczna moc słowa – choreoterapia połączona z kreatywnym pisaniem książek, tworzeniem książek artystycznych, grupowa twórczość i ekspresja werbalna, elementy kreacji wizualnej i biblioterapii, poezjoterapii, wzbogacone o ruch i pantomimę.

Uczestnicy pełnego cyklu szkoleniowego otrzymują Certyfikat Instruktora choreoterapii z elementami arteterapii oraz estetoterapii i terapii poprzez kontakt z naturą.
Uczestnictwo w poszczególnych warsztatach potwierdzane jest zaświadczeniem.

TERMINY SZKOLEŃ I MIEJSCE

TYTUŁ SZKOLENIA I MIASTO
1 Wprowadzenie do choreoterapii i arteterapii Wrocław 06-07.10, Gdańsk 13-14.10
2 Moc ruchu Wrocław 10-11.11 Gdańsk 24-25.11
3 Od bezruchu do ruchu Wrocław 01-02.12 Gdańsk 15-16.12
4 Mandala Wrocław 19-20.01 Gdańsk 12-13.01
5 Obraz i ruch Wrocław 23-24.02 Gdańsk 09-10.02
6 Świadomość ciała Wrocław 23-24.03 Gdańsk 09-10.03
7 Filmy z tańcem w tle Wrocław 13-14.04 Gdańsk 06-07.04
8 Terapeutyczna moc natury Wrocław 18-19.05 Gdańsk 11-12.05
9 Terapeutyczna moc słowa Wrocław 15-16.06 Gdańsk 08-09.06

PRZEBIEG SZKOLEŃ:
Weekend: sobota 10.00 – 18.00, niedziela 10.00 – 17.00.
Każdy dzień składa się z 3 bloków tematycznych. Każdy blok rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem, następnie – praktyczne doświadczanie wybranych zagadnień, na koniec – omówienie, dyskusję i podsumowanie. Dominować będą zajęcia praktyczne, dużo ćwiczeń i ruchu. Szkolenie łączy w sobie teorię z doświadczeniem pracy indywidualnej i w grupie.
Podczas każdego dnia przewidziane są przerwy na posiłki i regenerację. Zapewniamy bufet i możliwość indywidualnego zamówienia cateringu obiadowego (wegetariański).

W PAKIECIE OFERTY SZKOLENIOWEJ ZAPEWNIAMY:
— aktywne uczestnictwo w szkoleniu,
— zaświadczenie ukończenia szkolenia, wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186),
— skrypt teoretyczno — metodyczny (obszerny opis podstaw teoretycznych z zakresu danej tematyki, przekładowe scenariusze działań i propozycje ich rozbudowy, a także szczegółowy opis poszczególnych działań realizowanych podczas szkolenia),
— długopis, papier, materiały plastyczne, materiały szkoleniowe,
— spis literatury zalecanej do studiowania z zakresu tematyki danego szkolenia,
— bufet: ciepłe napoje (kawa, herbata, aromatyczne napary owocowe), woda, ciasteczka, owoce, orzechy, suszone owoce, czekolada.

INWESTYCJA:
Pojedyncze szkolenie – 500zł/osoba
Moduł (3 szkolenia) – 1350zł/osoba
Pełny cykl szkoleniowy (9 szkoleń) – 3800zł/osoba
Możliwość płatności w ratach!
Zachęcamy do uzyskania informacji w swoim miejscu pracy (szczególnie w oświacie i w służbie zdrowia) o refundacji kosztów szkoleń! Wystawiamy faktury.

AUTORKA I PROWADZĄCA SZKOLENIA:

ANNA GLIŃSKA-LACHOWICZ
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, Certyfikowany Arteterapeuta KAJROS i Certyfikowany Edukator Arteterapii KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, 5Rytmów®, Tańce w kręgu, Biodanza, Ritual Trance Dance, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych. Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi w Polsce i za granicą specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów.
Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA – taniec dla wolności” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych, czego efektem jest stworzenie kolejnego autorskiego Projektu „Kultura bez murów”.
Ponad 20 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie. Autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy i poszukuje inspiracji do swoich działań, dzieli się wiedzą i doświadczeniem zarażając pasją i miłością do tańca.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Mail: [email protected]
Tel. +48 604 522 545
arteterapia.opole.pl
pl-pl.facebook.com/anna.glinskalachowicz

ZGŁOSZENIA:
Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: [email protected]
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, tytuł szkolenia, miasto w którym chce się wziąć udział w szkoleniu.
W przypadku zgłoszenia na cały cykl szkoleniowy — proszę o podanie imienia i nazwiska i miasta (Wrocław lub Gdańsk).
Numer konta do wpłaty zaliczki podamy przy zgłoszeniu.
Jeżeli potrzebna jest faktura, prosimy o podanie danych do wystawienia (Nazwa/imię i nazwisko, adres, NIP).
Tylko pisemne zgłoszenie oraz dokonanie przedpłaty gwarantuje zarezerwowanie miejsca na szkoleniu. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonanymi wpłatami (zaliczkami).
Uwaga – w wyjątkowych przypadkach (sytuacje losowe) oraz z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzegamy sobie możliwość zmiany miejsca szkolenia i/lub terminu szkolenia.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Wroclaw, Poland:

David Icke - Live in Wrocław
David Icke - Live in Wrocław
Wroclaw, Poland
Mediacje rodzinne – szkolenie specjalistyczne.
Mediacje rodzinne – szkolenie specjalistyczne.
Wroclaw, Poland
Rita Vorobjova 27-28.10.2018 !!!Wrocław
Rita Vorobjova 27-28.10.2018 !!!Wrocław
Wroclaw, Poland
Szkolenie - Doping w Sporcie | Wrocław
Szkolenie - Doping w Sporcie | Wrocław
Wroclaw, Poland
Zouk Wroclove Festival 2018
Zouk Wroclove Festival 2018
Wroclaw, Poland
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Wrocław / 3.11.2018
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Wrocław / 3.11.2018
Wroclaw, Poland
Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
Wroclaw, Poland
Modelowanie kwiatów cukrowych
Modelowanie kwiatów cukrowych
Wroclaw, Poland
Energy Management Workshop
Energy Management Workshop
Wroclaw, Poland
Szkolenie bodyART level 2 Contact 1 Wrocław
Szkolenie bodyART level 2 Contact 1 Wrocław
Wroclaw, Poland
Logorytmika II stopień - kurs we Wrocławiu
Logorytmika II stopień - kurs we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Kult koncert Wrocław Pomarańczowa Trasa 2018
Kult koncert Wrocław Pomarańczowa Trasa 2018
Wroclaw, Poland
Kinezjologia Edukacyjna - kurs we Wrocławiu
Kinezjologia Edukacyjna - kurs we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Logorytmika - kurs we Wrocławiu
Logorytmika - kurs we Wrocławiu
Wroclaw, Poland
Psychomotoryka – V stopień
Psychomotoryka – V stopień
Wroclaw, Poland
Holistyczna Szkoła Trenerów - V Edycja (Wrocław)
Holistyczna Szkoła Trenerów - V Edycja (Wrocław)
Wroclaw, Poland
Wrocław / Polska Noc Kabaretowa 2018
Wrocław / Polska Noc Kabaretowa 2018
Wroclaw, Poland
Wrocław: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i stymulacja.
Wrocław: Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i stymulacja.
Wroclaw, Poland
Wrocław / Sylwia Grzeszczak - TEN TOUR
Wrocław / Sylwia Grzeszczak - TEN TOUR
Wroclaw, Poland

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
Survival Race
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
Hala Stulecia we Wrocławiu
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Aleksandra Mroczko. Psycholog, trener, coach
Tribute to / Wrocław
Tribute to / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
A2 - Centrum Koncertowe