Czy jestem na zdjęciu? Zuzana Kakalikova: warsztaty @ Impart, Wrocław [od 27 lipca do 31 sierpnia]

Czy jestem na zdjęciu? Zuzana Kakalikova: warsztaty


21
27
lip.
 
- 31
sie.
00:00 - 23:59

 Strona wydarzenia
Impart
ul.Mazowiecka 17, 50-412 Wroclaw, Poland
[scroll down for English]

CZY JESTEM NA ZDJĘCIU?

📍 Zapisy na warsztaty performatywne prowadzone przez Zuzannę Kakalikovą [SK]. Warsztaty odbędą się w Impart (ul. Mazowiecka 17) w dniach 13-16 września jako część rezydencji organizowanej w ramach programu AIR Wro.

📍 FRANCESKA WOODMAN

«Czy jestem na zdjęciu? Wchodzę w nie, czy wychodzę? Mogłabym być duchem, zwierzęciem lub martwym ciałem, a nie jedynie tą dziewczyną stojącą w rogu…?» (F. Woodman)

Warsztaty oparte będą na twórczości Franceski Woodman – młodej amerykańskiej fotografki, aktywnej w latach 70-tych XX wieku. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych i Europie rozwinął się feminizm drugiej fali, który walczył głównie o równość kobiet w pracy, edukacji i sztuce, o uznanie gwałtu jako aktu przemocy i o prawo kobiet do decydowania o własnym ciele, na przykład w kwestii aborcji czy antykoncepcji. Woodman te tematy wprowadziła do swoich prac, często fotografując się nago w opuszczonych, nieprzyjaznych i pustych przestrzeniach. W swojej twórczości kwestionowała pojęcia takie, jak płeć, ciało, tożsamość czy też feminizm.

Twórczość Zuzany Kakalikovej także odnosi się do tematu ciała. Artystka jest performerką z wieloletnim doświadczeniem w pracy teatralnej związanej z fizyczną ekspresją, w której bada język ciała oraz jego zdolności komunikacyjne. „Gdy po raz pierwszy zobaczyłam fotografie Franceski Woodman, wprawiły mnie w zdumienie. Im bardziej zagłębiałam się w jej dorobek, tym bardziej fascynował mnie jej dramatyczny potencjał”. Silny związek Woodman z kobiecym ciałem, z nagością, która znika i staje się nieodłączną częścią obrazu, rodzi pytania. Zainspirowana estetyką jej fotografii, Kakalikova chciałaby w ramach warsztatów poruszyć kwestie takie, jak prawo kobiet do własnego ciała, które po niespełna pięćdziesięciu latach znów pojawiły się w debacie publicznej, także w Polsce.

[artnet.com/artists/francesca-woodman]

📍 WARSZTATY

W ramach warsztatów Kakalikova wspólnie z uczestniczkami pragnie zbadać możliwość przekształcenia fotografii w scenę. Celem pracy będzie wykorzystanie ciała jako źródła, rozbudzenie ludzkiej obecności. Ponieważ temat jej badań związany jest z kobiecością, artystka chciałaby zaprosić na warsztaty kobiety i wraz z nimi stworzyć intymną i bezpieczną przestrzeń. W trakcie ćwiczeń grupowych uczestniczki będą też starać się wykreować wspólną wrażliwość, otwartość i świadomość wobec danej przestrzeni, a także wypracować indywidualny sposób ekspresji przy wykorzystaniu różnych technik – obiekt, video, nagranie dźwiękowe, w zależności od wybranego środka wyrazu.

sesja warsztatowa: 13-16.09.18
➡ 13-15.09, godz. 10:00-13:00
➡ 16.09, godz. 10:00-13:00 i 15:00-18:00 (zamknięte podsumowanie warsztatów)

zapisy na warsztaty: do 31.08.18
kontakt: [email protected] i [email protected]

Na warsztaty zgłaszać się mogą jedynie kobiety. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail. Decyduje kolejność zgłoszeń. Grupa może liczyć maks. 10 osób. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (więcej o polityce Strefa Kultury Wrocław w związku z przetwarzaniem danych osobowych: https://strefakultury.pl/polityka-prywatnosci).

ZUZANA KAKALIKOVA

Zuzana Kakalikova urodziła się na Słowacji. Studiowała grę aktorską na Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy, a następnie na Akademii Sztuk Muzycznych i Dramatycznych w Bratysławie. Zainteresowanie ruchem zaprowadziło ją do szwajcarskiej Scuoli Teatro Dimitri. Jest współzałożycielką grupy Compagnie T-d’U, z którą stworzyła spektakle wystawiane w Szwajcarii, Polsce, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Indiach i na Słowacji. Była członkinią zespołu założycielskiego Studia Matejka, które od ośmiu lat prowadzi badania nad ekspresją fizyczną w ramach rezydencji w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Od 2012 roku Kakalikova współpracuje z duetem Sandy Flinto i Pierricka Grobéty. W 2013 roku podczas Biennale w Wenecji pracowała z Romeo Castelluccim, czego rezultatem był spektakl „Ethica – Natura E Origine Della Mente”. W październiku 2016 roku podczas Olimpiady Teatralnej uczestniczyła w warsztatach z Chiarą Guidi (Societas Raffaello Sanzio), zakończonych performensem „Gardło”. W 2017 roku wspólnie z Guillaumarcem Froidevaux Kakalikova przygotowywała adaptację książki „Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi” Davida Fostera Wallace'a. Obecnie pracuje nad nowym projektem solowym.

Zuzana Kakalikova jest gościem AIR Wro – programu rezydencji, wizyt studyjnych i współpracy międzynarodowej, prowadzonego w ramach Strefa Kultury Wrocław. Pobyt artystki we Wrocławiu zorganizowany został we współpracy z KAIR Kosice Artist in Residence.

/

AM I IN THE PICTURE?

📍 Registration for performative workshop lead by Zuzana Kakalikova [SK]. Workshop will be held at Impart (Mazowiecka Street 17) from 13.09 until 16.09 as part of a residency organised within the framework of the AIR Wro programme.

📍 FRANCESCA WOODMAN

The workshop will be based on the photography of Francesca Woodman, a young American photographer, active the 1970s. At that time, the United States and Europe experienced the second-wave feminism, which fought mainly for women equality at work, in education and art, for the recognition of rape as a crime of violence and for the right of women to decide about their own bodies, for example in terms of abortion and contraception. Woodman brought these issues into her work, often photographing herself naked, in abandoned, hostile and empty spaces. Her art questioned such notions as gender, body, identity and feminism.

The work of Zuzana Kakalikova refers to body as well. The artist is a performer with many years of experience in theatrical work related to physical expression, through which she explores body language and its capacity of communication. “First time I saw a photography of Francesca Woodman I was amazed and the more I was studying her work, the more I was fascinated by the dramatic potential in her photographs”. Woodman’s strong connection with woman body, with nakedness which disappears and becomes an inherent part of the picture, raises several questions. Influenced and inspired by the aesthetic of her photographs, Kakalikova wishes to touch upon such issues as the right of women to their own body, which, almost fifty years later, have again become a subject of public debate, also in Poland.

[artnet.com/artists/francesca-woodman]

📍 WORKSHOPS

Together with the participants, Kakalikova would like to explore the possibility to transform a photograph into a scene. The purpose of the work will be to use the body as a source, to awaken the simple human presence. Because the theme of her research is very feminine, she wishes to propose the workshop to women, to create a protected environment and intimacy. During group exercises, the participants will be encouraged to create a common sensitivity, openness and awareness about the space, as well as developing individual way of expression using different possibilities (using an object, video or a sound recording, depending on the chosen means of expression).

workshop session: 13-16.09.18
➡ 13-15.09: 10:00-13:00
➡ 16.09: 10:00-13:00 and 15:00-18:00 (closed workshop summary)

workshop registration: until 31.08.18
contact: [email protected] and [email protected]

The workshops are addressed to women only. The message must include your name, telephone number and e-mail address. The order of submissions is decisive. The group can consist of up to 10 participants. The workshops will be conducted in English.

Submitting an application for participation in the workshops is tantamount to consent to the processing of personal data.

ZUZANA KAKALIKOVA

Zuzana Kakalikova was born in Slovakia. She studied acting at the Academy of arts in Banska Bystrica and later at the Academy Of Musical And Dramatic Arts in Bratislava. Her interest in movement led her to Scuola Teatro Dimitri in Switzerland. She is a co-founder of the Compagnie T-d’U,, with which she has created performances presented in Switzerland, Poland, Slovakia, Czech Republic, Germany, UK, Luxembourg and India. She was a part of the Matejka Studio founding team, which for eight years has been conducting research on physical expression as part of their residence at the Grotowski Institute in Wrocław. Since 2012 Kakalikova has collaborated with Sandy Flinto and Pierrick Grobéty duo. In August 2013 she worked with Romeo Castellucci at the Venice Biennale 2013, which resulted in the performance “Ethica — Natura E Origine Della Mente”. In October 2016, during the Theatre Olympics, she participated in the workshops with Chiara Guidi (Societas Raffaello Sanzio), which ended with the performance “Throat”. In 2017, together with Guillaumarc Froidevaux, Kakalikova prepared an adaptation of David Foster Wallace's book «Brief Interviews with Hideous Men». She is currently working on a new solo project.

Zuzana Kakalikova is a guest of AIR Wro – a programme of residencies, study visits and international cooperation carried out as part of the Culture Zone Wrocław (Strefa Kultury Wrocław). The artist's stay in Wrocław has been organised in collaboration with KAIR Kosice Artist in Residence.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Impart:

Kurt Elling Quintet we Wrocławiu!
Kurt Elling Quintet we Wrocławiu!
Impart
Al Di Meola zagra jesienią we Wrocławiu!
Al Di Meola zagra jesienią we Wrocławiu!
Impart
Richard Bona Group | Impart
Richard Bona Group | Impart
Impart
25-lecie Kasi Kowalskiej w Imparcie
25-lecie Kasi Kowalskiej w Imparcie
Impart
Stanisław Soyka z nową płytą w Imparcie!
Stanisław Soyka z nową płytą w Imparcie!
Impart
Kuba Badach 01.12.2018 Impart Wrocław
Kuba Badach 01.12.2018 Impart Wrocław
Impart
Mikromusic zagra w grudniu w Imparcie!
Mikromusic zagra w grudniu w Imparcie!
Impart
Michał Bajor „Od Kofty do Korcza" - Wrocław
Michał Bajor „Od Kofty do Korcza" - Wrocław
Impart
Wilki - Największe Przeboje akustycznie Wrocław
Wilki - Największe Przeboje akustycznie Wrocław
Impart

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
Survival Race
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
Hala Stulecia we Wrocławiu
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Aleksandra Mroczko. Psycholog, trener, coach
Tribute to / Wrocław
Tribute to / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
A2 - Centrum Koncertowe