Studium Terapii Dzieci i Młodzieży @ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław [od 13 października do 7 kwietnia]

Studium Terapii Dzieci i Młodzieży


53
13
paź.
 
- 7
kwi
09:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Dyrekcyjna 37/47, 50-528 Wroclaw, Poland
STUDIUM TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY- to już XVI edycja!

Od 15 lat kształcimy specjalistów terapii dzieci i młodzieży!
Nowa edycja studium od października 2018 r.!
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem Studium Terapii Dzieci i Młodzieży jest poszerzenie wiedzy w zakresie metod diagnozy zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej w terapii dzieci i młodzieży w różnych podejściach terapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, systemowym, psychodynamicznym. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychologii rozwojowej, psychopatologii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną podstawowe metody diagnozy dzieci i młodzieży, zasady pracy z dziećmi i młodzieżą, podstawy metodologiczne i metody pracy głównych nurtów terapeutycznych mających zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, rodziną (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna, budowanie kontaktu terapeutycznego, prowadzenie procesu terapeutycznego). Uczestnicy zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w terapii dzieci i młodzieży, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii rozwojowej oraz psychologii wychowawczej, psychopatologii, psychiatrii, psychoterapii dzieci i młodzieży, zagadnienia teoretyczne z zakresu problematyki normy i patologii w ujęciu psychobiologicznym, psychospołecznym oraz psychologiczno-rozwojowym, klasyfikacja i diagnoza zaburzeń wg DSM-V TR oraz ICD-11. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości.

🔴 Ilość godzin
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.

🔴 MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium
📌 Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. Dodatkowo, uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Studium Terapii Dzieci i Młodzieży Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii.

📌 Studium Terapii Dzieci i Młodzieży przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracy terapeutycznej z rodzinami, psychoedukacji i psychoprofilaktyki.

📌 Absolwenci studium uzyskują kwalifikacje niezbędne do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

📌 Adresatami Studium Terapii Dzieci i Młodzieży są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze, terapeuci, nauczyciele oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie diagnozy oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

📌W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, skrypty drukowane z VII zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków.

📌W trakcie zajęć pracujemy głównie warsztatowo, poznając techniki oraz narzędzia pracy terapeutycznej. Wykorzystujemy fragmenty sesji terapeutycznej czy też materiały filmowe. Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z kwestionariuszami i narzędziami diagnozy psychologicznej stosowanymi w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

📌Nasze zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia 🌸

📌Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu.

☛Zapisz się na szkolenie:
http://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=zgloszenie&id=1424
☎️ DCP Dział Szkoleń: 71/332 36 70, [email protected]
✉︎ Dołącz do nas na fb:
https://facebook.com/Studium-Terapii-Dzieci-i-M%C5%82odzie%C5%BCy-469263826548164/
✉︎https://facebook.com/DolnoslaskieCentrumPsychoterapii/

🔔Dołącz do naszego wydarzenia:
https://facebook.com/events/168399017168108/

🔴Program:
📌Zjazd I
1. Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
2. Rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży.
3. Rozwój poznawczy dzieci i młodzieży.
4. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
5. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży.
6. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.
7. Psychologia rodziny.
8. Wpływ system rodzinnego na przebieg rozwoju dziecka.
9. Funkcje rodziny.
10. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych.
11. Psychopatologia rodziny: rodzina z problemem uzależnienia od alkoholu, przemoc w rodzinie — fizyczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie.
12. Praca terapeutyczna z rodziną.
13. Kształtowanie umiejętności wychowawczych.
14. Terapia pedagogiczna.
15. Terapia indywidualna.
16. Podstawy terapii rodzin.
17. Interwencja kryzysowa wobec dziecka i rodziny.
18. Praca z rodziną w ujęciu interdyscyplinarnych.

📌Zjazd II
1. Psychiatria dzieci i młodzieży.
2. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
3. Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży:
a) wywiad z rodzicami,
b) wywiad z dzieckiem,
c) ocena,
d) diagnoza.
4. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży.
5. Charakterystyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.
6. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa.
7. Całościowe zaburzenia rozwojowe:
a) autyzm dziecięcy,
b) Zespół Retta,
c) dziecięce zaburzenia dezintegracyjne,
d) zespół Aspergera.
8. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie:
a) lęk przed separacją,
b) zaburzenia lękowe w postaci fobii,
c) lęk społeczny,
d) zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie,
e) uogólnione zaburzenia lękowe.
9. Zaburzenia zachowania i emocji.
10. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży — anoreksja, bulimia.
11. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
12. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży.
13. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji:
a) krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne,
b) psychozy czynnościowe,
c) schizofrenia.
14. Uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży:
a) uzależnienie od alkoholu,
b) uzależnienia od substancji psychoaktywnych: opiaty, kannabinole, leki nasenne i uspokajające, kokaina, substancje stymulujące, halucynogeny, nikotyna, lotne rozpuszczalniki.
15. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.

📌Zjazd III
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży.
2. Podstawy terapii systemowej rodzin:
a) omówienie podstaw teoretycznych,
b) rozwój terapii rodzin.
3. Charakterystyka systemu rodzinnego, systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
4. Cykl życia rodziny.
5. Fazy rozwoju rodziny i zadania rozwojowe.
6. Wzorce relacji w rodzinie. Komunikacja w rodzinie.
7. Charakterystyka procesu terapeutycznego:
a) zasady prowadzenia wywiadu z rodziną,
b) diagnoza rodziny,
c) kontrakt terapeutyczny w terapii rodzin,
d) formułowanie celu terapii,
e) zasady prowadzenia pierwszej sesji rodzinnej,
f) charakterystyka procesu terapii rodzin.
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). Poszukiwanie zasobów i rozwiązań.
9. Neutralność, cyrkularność.
10. Koterapia i zespół terapeutyczny.
11. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.

📌Zjazd IV
1. Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży.
2. Podstawy terapii poznawczo behawioralnej:
a) omówienie podstaw teoretycznych,
b) model Becka, Padesky.
3. Terapia poznawcza:
a) techniki poznawcze w terapii i ich zastosowanie,
b) zastosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego,
c) CBT w pracy z rodzicami i rodzinami.
4. Rodzaje terapii behawioralnej:
a) terapia wzajemnego hamowania Wolpego,
b) warunkowanie instrumentalne,
c) eksperyment behawioralny.
5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem podstawowych technik:
a) identyfikacja i dyskusja z MA,
b) «strzałka w dół»,
c) problem solving,
d) rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp.
6. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń eksternalizacyjnych:
a) ADHD,
b) ODD.
7. Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych:
a) techniki specyficzne dopasowane do objawów,
b) praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe),
c) zasady i konsekwencje,
d) elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej,
e) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych,
f) ćwiczenia praktyczne,
g) praca nad studium przypadku,
h) superwizja przypadków.
8. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń:
a) moczenie nocne,
b) zanieczyszczanie kałem,
c) problemy ze snem.
9. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
a) etiologiczne modele lęku w dzieciństwie,
b) ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
c) terapia zaburzeń lękowych
d) programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów,
e) ćwiczenia praktyczne,
f) praca nad studium przypadku,
g) superwizja przypadków.
10. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w terapii zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka:
a) modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe),
b) ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa,
c) charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
d) ćwiczenia praktyczne,
e) praca nad studium przypadku,
f) superwizja przypadków.

📌Zjazd V
1. Terapia systemowa dzieci i młodzieży.
2. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
3. Metody diagnozy rodziny oraz techniki pracy z rodziną: (mapa przestrzeni życiowej rodziny, praca z rodziną przy użyciu genogramu, rzeźba rodzinna, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe, ustawienia rodziny, przerwanie wzorca, przepisanie wzorca zachowań i zamiana ról, reframing, zadania domowe, zalecenia symptomu, interwencje wprost, zlecenia paradoksalne, paradoksalne wyhamowanie, psychodrama, rzeźba rodzinna, kolaż rodziny, rysunek i zabawa w terapii, metody narracyjne).
4. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń odżywiania:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
5. Zastosowanie terapii systemowej w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
6. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach psychotycznych:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.
7. Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży:
a) ćwiczenia praktyczne,
b) praca nad studium przypadku,
c) superwizja przypadków.

📌Zjazd VI
1. Definicja kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu.
5. Objawy zespołu ASD i PTDS u dzieci i młodzieży.
6. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
7. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
8. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
9. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
10. Arkusz Oceny Selekcyjnej.
11. Budowanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w interwencji kryzysowej.
12. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży po wydarzeniach traumatycznych — zespół ASD/PTSD, interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy emocjonalnej, fizycznej, seksualnej. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków
13. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.
14. Prowadzenie interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży w sytuacji straty, żałoby. Ćwiczenia praktyczne. Praca nad studium przypadku. Superwizja przypadków.
15. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.

📌Zjazd VII
1. Praca terapeutyczna z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.
2. Budowanie więzi dziecko — rodzic. Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka — koncepcja przywiązania.
3. Zaburzone wzorce przywiązania.
4. Reaktywne zaburzenia przywiązania (RAD) a diagnoza różnicowa.
5. RAD — charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z RAD. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami więzi.
6. FAS — charakterystyka. Funkcjonowanie dzieci z FAS. Metody pracy i terapia dzieci z FAS.
7. Zjawisko wypalenia zawodowego w rodzicielstwie zastępczym.
8. Metody pracy i terapia dzieci z zaburzeniami przywiązania.
9. Podstawowe zasady i założenia pracy z rodziną w sytuacji rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.
10. Metody i techniki pracy w terapii rodzinnej z problemem rozwodu, adopcji, rodziny zrekonstruowanej.

🔴 Wykładowcy:

Zajecia w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie dziesiątek warsztatów i szkoleń w DCP, jak i szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej i terapii grupowej, pracownicy Uczelni Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia.

📌 Luiza Kulczycka — psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo — behawioralnym /Certyfikat psychoterapeuty poznawczo — behawioralnego nr 126/. W swojej praktyce psychologicznej od przeszło 18 lat zajmuje się przede wszystkim diagnozą psychologiczną dzieci i osób dorosłych, oraz terapią zaburzeń lękowych, zaburzeń stresu pourazowego ASD/PTSD, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia oraz nadwaga). W związku ze swoimi zainteresowaniami związanymi ze stresem i lękiem wzięła udział w cyklu międzynarodowych szkoleń, kończących się uzyskaniem Certyfikatu z Psychotraumatologii Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym /ESTSS/ oraz w szkoleniu w EMDR /to metoda pracy z osobami po zdarzeniu traumatycznym/, kończące się Certyfikatem EMDR Europe i Uniwersytetu w Birmingham.Posiada uprawnienia do wykonywania badań osobom, ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń, ale także kandydatom na kuratorów sądowych, prokuratorów, sędziów oraz detektywów. Ukończyła też Podyplomowe Studia z Psychologii Transportu, Podyplomowe Studia z Systemowej Terapii Rodzin w Centrum Psychoterapii przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Krakowie.Dzięki certyfikatowi z zakresu neuropsychologii klinicznej, uzyskanemu w Szkole Psychoterapii Poznawczo — Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie poszerzyła swoją wiedzę w zakresie diagnozy neuropsychologicznej. Jeste członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej — pttpb.pl, Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym /PTBST/ oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem /ESTSS/ — ptbst.org.pl

📌 Ewa Filipiak – certyfikowany, dyplomowany psychoterapeuta, psycholog w trakcie specjalizacji w psychologii klinicznej, neuropsycholog, diagnosta, pedagog, terapeuta i specjalista terapii środowiskowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej oraz w psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapii par oraz rodzin. Prowadzi psychoterapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, psychosomatycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się również diagnozą psychologiczną i terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, ADHD, ODD. Przeprowadza także diagnozę zaburzń ze spektrum autyzmu przy pomocy ADOS-2. Szczególne miejsce w pracy zawodowej stanowi praca z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. W swojej pracy korzysta z różnych podejść teoretycznych – pracuje w nurcie integracyjnym, certyfikat nr 22. Metody i procedury dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaje stałej superwizji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią. Ukończyła Psychologię Kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Pedagogikę Resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów prowadzony przez Profesjonalną Szkołę Psychoterapii SWPS i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach oraz Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Obecnie jest w trakcie odbywania kształcenia w ramach specjalizacji w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Odbyła również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, terapii Gestalt, Analizy Transakcyjnej zakończony zdaniem pisemnego testu “101” ze znajomości Analizy Transakcyjnej (European Association For Transactional Analysis, International Transactional Analysis Association, Poznań), terapii behawioralnej, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży, terapii środowiskowej, Otwartego Dialogu, leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta w oparciu o zasoby rodzinne i sieci społeczne. Brała także udział w szkoleniach organizowanych przez Pracownię Testów Psychologicznych m.in «Stosownie i interpretowannie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS», «Stosownie i interpretacja Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2». Odbyła również szkolenie „ADOS-2 w diagnostyce klinicznej”, przeprowadzone przez dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia NZOZ Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, w Centrum Terapii Behawioralnej w Zabrzu oraz w oddziale dziennym i stacjonarnym, a także w poradniach specjalistycznych: Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Psychologicznej, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz Zespole Leczenia Środowiskowego. Aktualnie pracuje w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz w Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” SPZOZ we Wrocławiu.

📌 Rafał Pietrzyk — psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna — Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (ukończony kurs podstawowy i kurs zaawansowany). Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii ADHD prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Instytucie Terapii i Ustawień Systemowych, w Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Nadzieja, oraz w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

📌 Dominika Gajos Siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Dalszą wiedzę zdobywała w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych uzyskując uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym, zakończone otrzymaniem Dyplomu Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu kwalifikacji pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim oraz szkolenie dla organizatorów rodzinnej opieki zastępczej według programu „Rodzina”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu, w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach oraz prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Od 2005 roku pracuje w Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu, gdzie bierze bezpośredni udział w procesie przygotowywania małżeństw do pełnienia funkcji rodzin adopcyjnych (prowadzi warsztaty dla małżonków, diagnozę, udziela wsparcia rodzinom przyjmującym dziecko, w razie konieczności podejmuje psychoterapię). Pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy — od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. Pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. Pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. Towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji.

📌 Joanna Piechowicz — psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym — czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość.

📌 Anna Sałęga-Wróbel — doświadczony psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psycholog transportu, psychoterapeuta, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalszą wiedzę zdobywała kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychoprofilaktyki i neuropsychologii. Obecnie doskonali umiejętności terapeutyczne w ramach kursu psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną. Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

📌 Marzena Szczygieł — psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.

👇👇👇
Zapraszamy!
dcp.wroclaw.pl
71/332 36 70
[email protected]

Zachecamy do zapisów! Ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej: http://dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=1424 lub telefonicznie pod numerem 71 332 36 70 oraz mailowo: [email protected]
Serdecznie Zapraszamy! 👍
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Dolnośląskie Centrum Psychoterapii:

Samouszkodzenia - diagnoza i terapia
Samouszkodzenia - diagnoza i terapia
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa.
Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diag. i psychoterapia dzieci i młodz z objawami depresji. CDI 2
Diag. i psychoterapia dzieci i młodz z objawami depresji. CDI 2
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społ., um.szkolnych
Trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społ., um.szkolnych
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zespół Aspergera - diagnoza i terapia, trening umiejętności społ
Zespół Aspergera - diagnoza i terapia, trening umiejętności społ
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Pomoc psych po doświadczeniach traumatycznych ASD i PTSD
Pomoc psych po doświadczeniach traumatycznych ASD i PTSD
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
ADOS- 2 protokół obserwacji do diagnozy zab ze spektrum autyzmu
ADOS- 2 protokół obserwacji do diagnozy zab ze spektrum autyzmu
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia systemowa-dziecko i rodzina w konflikcie okołorozwodowym
Terapia systemowa-dziecko i rodzina w konflikcie okołorozwodowym
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby nieletniej
Opinia sądowa sprawcy przemocy seksualnej wobec osoby nieletniej
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju
Metody i techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniem rozwoju
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Diagnoza psychologiczna małych dzieci
Diagnoza psychologiczna małych dzieci
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji
Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seks.
Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seks.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Najbardziej oczekiwane wydarzenie we Wrocławiu :

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi.
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
W 2018 roku zrobię formę i zostanę dzikiem!
Survival Race
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
DŻEM, IRA i Happysad zagrają 10 listopada w Hali Stulecia!
Hala Stulecia we Wrocławiu
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Wrocław
Hala Stulecia
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Zamień kłótnię na całusa - Język Serca Marshalla Rosenberga
Aleksandra Mroczko. Psycholog, trener, coach
Tribute to / Wrocław
Tribute to / Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
One Love Music Festival 2018 :: 17.11.2018 :: Wrocław
Hala Stulecia we Wrocławiu
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 15.11 Wrocław A2
A2 - Centrum Koncertowe